Voor wie is speltherapie?

Speltherapie is speciaal ontwikkeld voor de behandeling van kinderen die vastlopen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling, kinderen die het moeilijk vinden om met anderen om te gaan en/of die moeite hebben met het omgaan met emoties. Speltherapie Katrien richt zich op kinderen van 4 tot ongeveer 13 jaar, maar ook op kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB).

Kinderen laten in hun gedrag zien, of ze lekker in hun vel zitten. Wanneer dit niet zo is, merken ouders/verzorgers of leerkrachten dat het kind uit balans is, ze merken dat er iets niet klopt. Vaak laat een kind dan verandering in gedrag zien. Zoals teruggetrokken of juist drukker gedrag, snel of veel huilen, prikkelbaar zijn/een kort lontje hebben, agressief gedrag, slecht slapen, weer in bed plassen, moeite hebben met concentreren of onverklaarbare lichamelijke klachten zoals buikpijn.

Meestal zijn problemen tijdelijk en groeit een kind er weer overheen. Maar dat gebeurt niet altijd. Soms blijft een probleem bestaan of wordt het zelfs groter.

Het lukt het kind niet meer om op eigen kracht weer in balans te komen. Er is meer nodig.

Speltherapie is geschikt voor kinderen die te maken hebben of hebben gehad met:

Sociale problemen:

 • moeilijkheden in de omgang met leeftijdgenootjes (o.a. niet kunnen samenspelen, pesten of gepest worden, ruzie maken)
 • moeilijkheden in de omgang met volwassenen (o.a. gedragsproblemen, slecht luisteren)

Emotionele problemen:

 • problemen met het uiten van gevoelens
 • te weinig zelfvertrouwen
 • faalangstig zijn
 • een negatief zelfbeeld
 • hechtingsproblemen

Traumatische ervaringen:

 • verlies van belangrijke personen
 • verandering van de thuissituatie of gezinssamenstelling (zoals verhuizing of scheiding)
 • (seksuele) mishandeling of daarvan getuige zijn (geweest)
 • fysieke, affectieve en geestelijke verwaarlozing
 • ziekte en/of ziekenhuisopname van het kind of van een geliefd persoon
 • een handicap of psychiatrische problematiek van het kind zelf of gezinsleden
 • nare gebeurtenissen zoals een ongeluk of pesten