Tarieven

Intakegesprek (60 tot 90 minuten)

€ 75,-

Spelsessie (45 minuten)

€ 75,-

Oudergesprek of gesprek met school of andere hulpverleners (60 minuten)

€ 75,-

Verslaglegging

€ 37,50

Voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek worden geen kosten gerekend.

De tarieven kunnen jaarlijks per 1 januari aangepast worden.

Vergoedingen.

Afhankelijk van de zorgverzekeraar worden de kosten voor speltherapie (gedeeltelijk) vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het is raadzaam zelf vooraf te informeren bij uw zorgverzekeraar.

Afhankelijk van uw situatie kan het zijn dat speltherapie vergoed wordt vanuit het PGB (persoonsgebonden budget) van uw kind. Voor meer informatie www.pgb.nl.