Wat is Speltherapie?

Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen waarbij spel het uitgangspunt is. De basis van speltherapie wordt gevormd door het contact tussen de therapeut en het kind.

Lees meer

Speltherapie Katrien

Als speltherapeut pas ik cliëntgerichte speltherapie toe. Bij deze vorm van therapie staat het kind centraal en niet het probleem. Ik ga uit van de kracht en de mogelijkheden van een kind

Lees meer

Voor wie is speltherapie?

Speltherapie is speciaal ontwikkeld voor de behandeling van kinderen die vastlopen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling, kinderen die het moeilijk vinden om met anderen om te gaan

Lees meer