Speltherapie Katrien

Als speltherapeut pas ik cliëntgerichte speltherapie toe. Bij deze vorm van therapie staat het kind centraal en niet het probleem. Ik ga uit van de kracht en de mogelijkheden van een kind en richt me op het herstellen en versterken van de eigen vermogens van het kind. Daarbij maak ik gebruik van de therapeutische krachten van spel.

Voor kinderen die in de knel zitten, heeft spelen een bevrijdend karakter. In de spelkamer volg ik steeds het spel van het kind. Door te benoemen wat het kind speelt, wat er gebeurt, welke gevoelens er uitgespeeld worden, wordt het kind zich bewust van wat hij speelt en van welke gevoelens en emoties daarbij horen. Een kind leert zo zelf zijn eigen gevoelens en emoties herkennen. Hij ontdekt zijn eigen kracht weer. Als therapeut help, steun en stimuleer ik het kind hierin.

In hun spel kunnen kinderen ook ander gedrag uitproberen of een droomwens uitspelen.

Randy heeft een oudere erg dominante broer. Er zijn thuis veel ruzies. Ook op school is Randy vaak betrokken bij ruzies en gevechten. Randy reageert door heel boos te worden en te slaan. In de spelkamer speelt hij met ridders een hevige strijd, steeds weer. De therapeut beschrijft wat er gebeurt, ze vertelt hoe de ridders zich voelen. Na een paar keer wordt het gevecht steeds minder fel, sommige ridders vechten niet meer mee, uiteindelijk gaan de ridders weg en bouwen ze een ander kasteel. Randy ontdekt dat hij niets steeds mee hoeft te doen aan een ruzie of gevecht.

Kim is een verlegen en teruggetrokken meisje, vooral op school. In de spelkamer speelt ze vaak schooltje, zij is de juf, zij bepaalt wat er gebeurt. De therapeut vertelt Kim hoe het voelt om de juf te zijn. Zo wordt Kim zich bewust van haar gevoelens. Binnen de veilige muren van de spelkamer oefent Kim voor haar nieuw gedrag. Door dit vaker te spelen, voelt ze zich steeds zelfverzekerder. Het helpt haar steviger in haar schoenen te staan.