De werkwijze.

  • Aanmelding:

U kunt als ouder/verzorger uw kind zelf aanmelden voor speltherapie, hiervoor is geen doorverwijzing nodig. Aanmelden kan via het contactformulier op deze site, via mail@speltherapie-katrien.nl of telefonisch. U kunt ook eerst een afspraak maken voor een vrijblijvend en kostenloos kennismakingsgesprek.

  • Intakegesprek:

Na de aanmelding maak ik een afspraak voor een intakegesprek. In dit gesprek maken we kennis en wordt er stil gestaan bij de levensloop van uw kind. U kunt uw zorgen over uw kind delen en ik stel vragen over uw ervaringen als ouder. Op deze manier krijg ik een beeld van waar u tegenaan loopt en van wat de mogelijkheden van uw kind zijn. Zo werken we samen toe naar een duidelijke hulpvraag.

  • Spelobservaties

Er wordt gestart met 2 tot 5 observatiesessies om te kijken of speltherapie een geschikte hulpvorm is voor uw kind. Het is een verkennende fase voor zowel het kind als voor mij. Het opbouwen van een vertrouwensband staat hierbij centraal. Het kind krijgt de ruimte om, op zijn manier, te laten zien waar de hulpvraag ligt.

Na de observaties vindt opnieuw een gesprek plaats met ouder(s)/verzorger(s). Tijdens dit gesprek wordt het observatieverslag besproken. Wanneer blijkt dat Speltherapie de juiste vorm van hulp voor uw kind is, stellen we samen de doelen op.

De doelen kunnen gedurende de therapie aangepast worden.

Ook worden er praktische afspraken gemaakt over het verdere verloop van de speltherapie.

  • De Speltherapie

Uw kind komt wekelijks op een vaste dag en een vast tijdstip naar de spelkamer. Een spelsessie duurt 45 minuten. De speltherapie bestaat uit 3 fasen (de duur van de fasen kan per kind verschillen)

De beginfase:

In de beginfase wordt er een therapeutische relatie opgebouwd. Deze relatie vormt de basis voor het therapeutisch proces. Dit is nodig om het kind het gevoel te geven dat het er mag zijn en mag voelen wat het voelt.

De middenfase:

Als het kind voldoende veiligheid ervaart zal het voor hem belangrijke thema’s uit gaan spelen. Het kind komt toe aan verwerking van ervaringen en zal nieuw gedrag gaan uitproberen/ontwikkelen. Het spel wordt dan vaak meer beladen, heftiger en intenser. In deze fase wordt de therapie vaak heel belangrijk voor het kind.

De eindfase:

In de eindfase komt het kind langzamerhand meer tot rust. Het kind krijgt dan meer vertrouwen in zijn eigen kunnen, ook buiten de therapiesituatie. Hij is in staat om zichzelf verder te ontwikkelen en heeft daarbij geen hulp meer nodig van de speltherapeut. In overleg met u en uw kind bepalen we wanneer en hoe we de Speltherapie zullen afsluiten.

Na afloop van de Speltherapie volgt een evaluatiegesprek.

De duur van de therapie is afhankelijk van de problematiek en het tempo van het kind. Een therapie kan 10 tot 20 sessies duren, maar meer of minder is ook mogelijk.

  • Oudercontacten

Als ouder vormt u een onmisbare schakel in de behandeling en het veranderingsproces van uw kind. U kent uw kind het beste en u probeert op de best mogelijke manier een goede ouder voor uw kind te zijn. Een goed contact tussen u en de therapeut kan een positieve invloed op de behandeling hebben. Het is dus van belang dat er sprake is van een goede en open communicatie.

Oudergesprekken gedurende de therapie van uw kind zijn bedoeld om u te informeren over het verloop van de therapie. Ik probeer u mee te nemen in de ontwikkeling die uw kind doormaakt in de therapie. In de oudergesprekken is ook ruimte voor uw ervaringen, twijfels, emoties, vragen. Oudergesprekken worden apart gepland, los van de therapiesessies van uw kind. Deze gesprekken kunnen ook bij u thuis plaatsvinden.